Kulturlandskapet

Det vakre kulturlandskapet på Golsfjellet er skapt for å minneverdige opplevelser. Et fjell som har vært en livsviktig ressurs for mange i flere hundre år. Et fjell med lange tradisjoner for jakt, stølsdrift, husdyr og jernutvinning. Her finner du nasjonalromantikk på sitt aller beste, med en gammel, dyp og rik historie. Fortsatt kan du se rester etter boplasser fra steinalderen, og tusen år gamle spor etter jernutvinningen på fjellet, med gjenfylte kullgroper, jerngroper og slagghauger.