Flå Bjørnepark

I Bjørneparken kan du bli kjent med ulike dyr som finnes i vår natur. Bjørner, ulver, gauper og rever. Her står læring og glede i sentrum. I Bjørneparken lærer du masse om dyrenes liv, og kan oppleve dem på tett hold.