Aking

I alpinbakken er det en egen akebakke de dere kan leie kjelker. Vi har 20 spesialkonstruerte kjelker som blir dratt opp med skiheisen. Kjelkekjøring kan skje individuelt eller ved i organiserte grupper som aker sammen.